ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ HOIST (CLASSIC DUAL LINE)

CMD-6180 Cable Crossover Hoist

Call for Price

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ HOIST (CLASSIC DUAL LINE)

HD-3100 Preacher Curl-Triceps Extension Hoist

Call for Price

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ HOIST (CLASSIC DUAL LINE)

HD-3200 Lat Pulldown-Mid Row Hoist

Call for Price

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ HOIST (CLASSIC DUAL LINE)

HD-3300 Chest Press-Shoulder Raise Hoist

Call for Price

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ HOIST (CLASSIC DUAL LINE)

HD-3400 Leg Extension-Leg Curl Hoist

Call for Price

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ HOIST (CLASSIC DUAL LINE)

HD-3403 Leg Press-Calf Raise Hoist

Call for Price

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ HOIST (CLASSIC DUAL LINE)

HD-3600 Ab Crunch-Low Back Hoist

Call for Price

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ HOIST (CLASSIC DUAL LINE)

HD-3800 Inner Thigh-Outer Thigh Hoist

Call for Price

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ HOIST (CLASSIC DUAL LINE)

HD-3900 Pec Fly-Rear Delt Hoist

Call for Price