ΒΑΡΗ - ΜΠΑΡΕΣ - ΛΑΒΕΣ

Perk Sports Δίσκος Λάστιχο 0.5kg EF2481

2.04

ΒΑΡΗ - ΜΠΑΡΕΣ - ΛΑΒΕΣ

Perk Sports Δίσκος Λάστιχο 1.25kg EF2483

5.06

ΒΑΡΗ - ΜΠΑΡΕΣ - ΛΑΒΕΣ

Perk Sports Δίσκος Λάστιχο 10kg EF2488

40.70

ΒΑΡΗ - ΜΠΑΡΕΣ - ΛΑΒΕΣ

Perk Sports Δίσκος Λάστιχο 2.5kg EF2485

10.18

ΒΑΡΗ - ΜΠΑΡΕΣ - ΛΑΒΕΣ

Perk Sports Δίσκος Λάστιχο 5kg EF2486

20.35

ΒΑΡΗ - ΜΠΑΡΕΣ - ΛΑΒΕΣ

Perk Sports Δίσκος Σίδερο 0.5kg EF4601

1.87

ΒΑΡΗ - ΜΠΑΡΕΣ - ΛΑΒΕΣ

Perk Sports Δίσκος Σίδερο 1.25kg EF4701

4.40

ΒΑΡΗ - ΜΠΑΡΕΣ - ΛΑΒΕΣ

Perk Sports Δίσκος Σίδερο 10kg EF4705

35.20

ΒΑΡΗ - ΜΠΑΡΕΣ - ΛΑΒΕΣ

Perk Sports Δίσκος Σίδερο 15kg EF4706

52.80

ΒΑΡΗ - ΜΠΑΡΕΣ - ΛΑΒΕΣ

Perk Sports Δίσκος Σίδερο 2.5kg EF4702

8.80

ΒΑΡΗ - ΜΠΑΡΕΣ - ΛΑΒΕΣ

Perk Sports Δίσκος Σίδερο 20kg EF4707

70.40

ΒΑΡΗ - ΜΠΑΡΕΣ - ΛΑΒΕΣ

Perk Sports Δίσκος Σίδερο 5kg EF4703

17.60